streda 26. októbra 2011

Všeobecné podmienky pôžičky


Dnes si povieme, ako je správne poskytnutá pôžička a zameriame na podmienky, ktoré sa vždy k zmluve viažu. U rôznych poskytovateľov pôžičiek sa totiž môžete stretnúť s úplne odlišným postupom. Na jednej strane stoja tí, ktorých podmienky sú veľmi neprehľadné, dodajme že i zámerne.
Takéto podmienky sú drobným písmom, často na viac stránok než zmluva samotná a všetko to nahráva tomu, aby si žiadateľ podmienky pôžičky nečítal. Ak sa to poskytovateľovi podarí, má vyhraté a možno očakávať, že celá zmluva bude postavená nápadne nevýhodne pre vás ako záujemcov o pôžičku.

Čo to znamená nevýhodná pôžička alebo nevýhodné podmienky? Pôjde napríklad o termíny. Tie budú nastavené tak, aby bolo veľmi ťažké alebo dokonca nemožné splátku pôžičky uhradiť, problematické môže byť aj samotné zloženie peňazí. Kým solídny poskytovateľ poskytujúci napríklad aj pôžičky bez potvrdenia o príjme si môže pre splátky chodiť k vám domov - a vám tým odpadá strata času so zaplatením a aj poplatkami za služby, tak iný poskytovateľ môže od vás vyžadovať osobnú účasť a zloženie splátky na pobočke, ktorá môže byť aj v inom meste. Proste čokoľvek pre to, aby nebolo pôžičku možné ľahko splácať.

Hoci sa teda na prvý pohľad mohla pôžička javiť ako najvýhodnejšia, pretože obsahovala najnižšie úroky aj splátky, tak taký poskytovateľ pôžičky zarába peniaze najmä na penále, poplatkoch a sankciách. Cieľom je dostať dlžníka pred súd a pretože aj samotný spôsob vyrovnania pôžičky bude zakotvený v podmienkach, pripravte sa na obrovské sumy, ktoré môžu aj niekoľkokrát prevýšiť samotný objem pôžičky.

To bola teda prvá strana, neprehľadne písané podmienky, s cieľom zmiasť záujemca, ktorý sa radšej bude chcieť čítaniu podmienok vyhnúť.

Čo možné čakať na strane druhej? Je to úplne odlišný prístup a dá sa povedať, že podľa podmienok pôžičky spoznáte, či poskytovateľ chce na pôžičke zarobiť rozumnými a oprávnenými úroky alebo podivnými podmienkami a následnými pokutami.

Aké by mali byť podmienky pôžičky

V prvom rade chcite písmo, ktoré je voľným okom dobre čitateľné. Následne by podmienky mali byť čo najkratšie, napriek tomu by mali obsahovať všetko podstatné, čo je v podobných zmluvách typické a bežné. Zmluvu si vždy prečítajte. Solídny poskytovateľ pôžičky by vám nemal brániť vziať si zmluvu na preštudovanie so sebou domov a dať vám čas na rozmyslenie.

Dobré je, ak je možné splatiť pôžičku vopred, bez platenia poplatkov navyše alebo aj dodatočných úrokov. To je časté obvykle u hypoték, ale môže sa to ukotviť aj do podmienok k predčasnému splateniu na menšie pôžičky.

Možné je čokoľvek a ak získate niekde väčší obnos, bola by škoda držať si pôžičku a zbytočne preplácať. V prípade sporov volí poskytovateľ tzv. rozhodcovskú doložku. To znamená, že si môže sám určiť človeka, ktorý bude rozhodovať o ďalšom postupe. A je jasné, že tento človek bude na jeho strane. Ak je to možné, nemala by byť v zmluve rozhodcovská doložka obsiahnutá vôbec. Na druhú stranu, ak ste poctiví a hodláte pôžičku riadne splácať, tak vás toto nemusí zaujímať. Rozhodcovskou doložkou sa len poskytovateľ pôžičky istí pred tými nečestnými.

V zmluve by ešte malo byť presne a jasne vymedzené, kedy, kde a koľko činí splátka pôžičky, aby nemohlo dôjsť k nedorozumeniu. Ak si nie ste niečím istí, na všetko sa spýtajte, po podpísaní zmluvy už je neskoro.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára