utorok 12. júla 2011

Hypotéky sa budú dať predčasne splatiť, a to bez poplatku

Hypotéky sa budú dať predčasne splatiť, a to bez poplatkuVláda v stredu schválila ďalšie zmeny, a to v rámci novely zákona o bankách, ktoré by mali podľa rezortu financií od budúceho roka viesť k sprehľadneniu a hlavne k zlacneniu úverov na bývanie. Teda klienti budú môcť pri refixácii alebo zmene úrokovej sadzby splatiť úver bez poplatku.
K tomu by banky mali klientov viac oboznamovať pri uzatváraní zmluvy alebo pri nejakej neskoršej zmene úrokovej sadzby. Banka musí informovať klienta, a to dva mesiace dopredu, aj keď chce zvýšiť úrok na konci obdobia fixácie.  Zároveň by klient mal poznať zložky úrokovej sadzby, ktorými sú základná úroková sadzba banky a hrubá marža, ktoré banka bude garantovať na nasledujúce úrokové obdobie. A to sa bude vzťahovať na hypopôžičky a iné hypotéky, ale aj na ostatné úvery zaručené nehnuteľnosťou.
Zároveň by sa týmito úpravami  mohlo podľa ministerstva financií dosiahnuť zníženie nárokov na verejné financie, a to umožnením prenosu štátneho príspevku priznaného pred 1. júlom 2003 na pôvodný hypotekárny úver, ktorý je garantovaný po celú dobu splatnosti hypotekárneho úveru a aj na nový hypotekárny úver, poskytnutý bankou od 1. januára 2012, ktorým sa splatí pôvodný hypotekárny úver.
Ale pri tom však musia byť splnené dve podmienky, úroková sadzba nového hypotekárneho úveru bude nižšia ako úroková sadzba pôvodného hypoúveru a doba splatnosti nebude presahovať zostávajúcu dobu splatnosti pôvodného úveru. Čerpanie štátneho príspevku je možné len do výšky aktuálnej úrokovej sadzby tohto nového úveru, len ak bude nižšia, ako je priznaná výška štátneho príspevku.
Poskytujeme odborné poradenstvo
na vysokej úrovni pre bankové a nebankové úvery. Ponúkame riešenia aj klientom, ktorí majúexekúcie alebo im hrozí dražba nehnuteľností, vyskúšajte finančnú službu Pôžička, Quatro pôžičkyalebo produkt Pôžička pre každého.